Spataderen

Wat zijn spataderen?

Spataderen is een aandoening die erg veel voorkomt. Spataderen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Er wordt van spataderen gesproken wanneer aan de benen duidelijk zichtbare blauwe, verdikte en meestal kronkelig verlopende aderen aanwezig zijn. Het bloed uit de benen moet via de aderen terugstromen naar het hart. Om te voorkomen dat het bloed niet terugstroomt zijn er kleppen in deze aderen. Door verschillende oorzaken kunnen de kleppen in de ader gaan lekken. Dat kan bijvoorbeeld omdat er te veel druk op de kleppen komt te staan, omdat het bloedvat wijder wordt of omdat de kleppen zelf niet goed meer sluiten. Als de kleppen lekken, wordt de druk onder die kleppen in de ader groter. Hoe hoger de druk des te wijder het bloedvat, waardoor er meer kleppen bezwijken. Na verloop van tijd worden de gevolgen zichtbaar als spataderen. Indien u klachten van de benen* en spataderen heeft, dan is het van belang de benen door een vaatchirurg te laten onderzoeken; de kans op een aderontsteking, een trombose of een open been neemt door de aanwezige spataderen in de loop van de tijd toe.  Indien een behandeling van spataderen noodzakelijk is, dan dient u meestal een compressiekous te dragen na de behandeling. De kous moet vaak gedurende een week gedragen worden en de eerste twee dagen meestal dag en nacht.

Spataderen en compressiekousen

Compressiekousen, die te verkrijgen zijn in verschillende drukklassen, kleuren en maten, zorgen voor een betere terugstroom van het bloed naar het hart en verminderen de klachten* en spataderen omdat de diameter van de verzwakte en vergrootte bloedvaten weer tot een “normale” omvang gebracht wordt.
Het dragen van een compressiekous na een EVLT behandeling wordt aanbevolen ter vermindering van de postoperatieve pijn en bloeduitstorting en ter verbetering van de kwaliteit van leven.

* Dit kunnen problemen zijn, zoals pijnlijke, zwaar aanvoelende benen, verwijde aderen, of meer ernstige problemen, zoals veranderingen in de huidskleur, uitslag op de benen, zwellingen, huidinfecties en zweren.