Lang reizen en trombose

In principe loopt iedereen risico op een diepe veneuze trombose (DVT) na een lange reis en wel driemaal meer dan gewoon op de grond. Hoewel het risico op trombose klein is (1 per 2-5000 reizigers) is zijn er ook groepen mensen met een verhoogd risico. Dit geldt bijvoorbeeld voor ouderen, dikke en lange mensen, mensen met een doorgemaakte trombose, bepaalde medicatie, zwangerschap en kanker. Volgens verschillende studies wordt de kans op trombose aanzienlijk verhoogd door lange vliegreizen, het reisgedrag en de atmosfeer in het vliegtuig. Niet alleen vliegen, ook meerdere uren reizen per bus, trein of auto verhoogt dit risico.

 

In een onderzoek van Clarke en Hopewell (Compression stockings for preventing deep vein thrombosis in airline passengers, 3 APR 2007) wordt aangetoond dat het dragen van reiskousen resulteert in een zeer grote verlaging van symptomen van DVT onder vliegtuigpassagiers die wel reiskousen gedragen hadden dan degene die geen reiskousen droegen. De passagiers die deze kousen droegen hadden ook minder last van pijnlijke en gezwollen benen (oedeem) dan degene die geen reiskousen droegen. Deze conclusies zijn gebaseerd op een studie met meer dan 2800 mensen waarvan de helft reiskousen droeg en de andere helft niet, op een reis van minimaal 7 uur. Opvallend was dat er een groot verschil was in het aantal symptomen van DVT tussen de 2 groepen, gelijk aan een verlaging van het risico van tientallen per duizend passagiers naar 2 of 3 per duizend.

 

Reizen en compressiekousen

Als u op reis gaat per vliegtuig, trein, bus of auto en vele uren in een stilzittende positie zit, is het aan te raden om compressiekousen te dragen. Compressiekousen bevorderen de terugstroom van het bloed in de benen naar het hart en verminderen de kans op het risico op DVT tijdens lange reizen in kleine ruimtes.

 

Klik hier voor het productoverzicht

 

Als u behoort tot de risicogroep of al bestaande klachten heeft en compressiekousen wilt dragen tijdens het reizen, klik dan hier voor het productoverzicht